Co oferujemy

Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która czuwa nad jakością pracy – uczy obcowania ze sztuką (teatr, muzeum, filharmonia), przyrodą i zachowań proekologicznych.

Niemniejszą uwagę poświęca się edukacji regionalnej, kultywowaniu tradycji i patriotyzmu – organizując wycieczki umożliwiające dzieciom poznanie miasta, systematycznie zapoznając  z jego historią, legendami i zabytkami; kultywując tradycje narodowe; poznając obrzędy świąteczne, tańce i piosenki ludowe.

Oprócz zajęć prowadzonych codziennie przez nauczycielki w poszczególnych grupach, wychowankowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych bezpłatnych: zajęcia umuzykalniająco- muzyczne (mgr A.Janik); logopedia ( mgr A.Lamperską); religia        ( mgr A.Kowalewicz), język angielski (M.Rudowicz -Gawlik)

Nauczyciele (mgr A.Janik, mgr D.Salwach) redagują przedszkolną gazetkę ” Siódemeczka”, prowadzą międzynarodową współpracę e-Twinning  (mgr E.Biskup),  oraz uaktualniają przedszkolną stronę internetową (mgr E.Biskup, mgr B.Woźniczka)