Zdrowie

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu NNW?

Polisa NNW już od dawna pojawia się w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych, a mimo to nadal budzi wiele pytań i wątpliwości. Czym dokładnie jest ubezpieczenie NNW? Na co możemy liczyć w ramach polisy NNW? Tego i kilku innych rzeczy dowiesz się z poniższego tekstu, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Ubezpieczenie NNW – o czym dokładnie mowa?

Można śmiało stwierdzić, że mamy do czynienia z rozwiązaniem, które zostało wprowadzone po to, by zapewnić osobie ubezpieczonej komfort oraz spokój psychiczny. Zatem nnw co to jest? Co skrywa się pod pojęciem ubezpieczenia NNW? Ubezpieczenie NNW to skrót od ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, które zadziała wtedy, gdy poszkodowany dozna uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub dojdzie do jego zgonu. 

Oczywiście to, czy będziemy z niego korzystać, jest naszą indywidualną decyzją, ponieważ ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Możemy ją wykupić jako samodzielny produkt lub połączyć z innymi polisami, w tym na przykład z ubezpieczeniem pojazdu, ubezpieczeniem podróży, czy nawet z ubezpieczeniem na życie. 

Ubezpieczenie NNW – na co można liczyć w ramach polisy?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków działa dokładnie w taki sposób, jaki oferuje nam konkretna ubezpieczalnia. Jeśli zatem decydujemy się na wykupienie polisy, to lepiej sprawdzić zakres ochrony przed podpisaniem umowy. Jednak najczęściej polisa działa w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy, jak i masażerów. 

Może to być uszkodzenie ciała, czy też trwałe inwalidztwo, a wysokość odszkodowania będzie zależeć od danej sytuacji, czy dokumentacji medycznej. Świadczenia można spodziewać się również w przypadku naszej śmierci i w tym przypadku należy spodziewać się wypłaty stosownej sumy rodzinie. 

W zakresie ochrony ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków mogą znaleźć się także transport medyczny, leczenie i rehabilitacja. Polisa może pokrywać również koszt zakupu leków, czy nawet operacji, które mają na celu usunięcie blizn po wypadku.