Misie

1 września. Dzieci z grupy „MISIE” rozpoczęły już ostatni rok edukacji przedszkolnej. Wszyscy z radością i utęsknieniem witały się z kolegami z grupy. Pierwsze dni upływały w miłej radosnej atmosferze, dzieci poznawały pomieszczenia szkoły – salę, szatnię, toalety. Pierwsze dni upłynęły na wspólnej zabawie, spacerach i zajęciach. Kilka zdjęć z pierwszych dni pobytu w przedszkolu znajduje się w GALERII.
TEMATYKI CYKLICZNE WE WRZEŚNIU:
1.Witajcie w przedszkolu
Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.
– przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
2. Droga do przedszkola
– środki transportu. Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, powietrznego i wodnego, poznawanie znaczenia pasów , sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, zaznajomienie z zasadami ruchu drogowego, poznanie wybranych pojazdów w tym specjalistycznych ( staż pożarna, karetka pogotowia, policja)
3. Nadeszła jesień
– Oglądanie drzew znajdujących się w najbliższym otoczeniu, rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrodniczego; poznawanie niektórych grzybów jadalnych i niejadalnych;
4. Co robią zwierzęta jesienią
– poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt, ¬zwracane uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.
Piosenka do nauki „Uwaga – czerwone światło!” (sł. M. Terlikowska, muz. T. Kierski)
1. Czy to duże miasto, wioska czy osada,
kto uważnie chodzi, ten pod nic nie wpada!
Kolorowe światła obok skrzyżowania:
jedno iść pozwala, drugie iść zabrania.
Refren:
Bądźmy uważni! Bądźmy ostrożni!
2. Ten czerwony sygnał przejść nam nie pozwala,
Gdy czerwonym okiem patrzy na nas z dala!
A zielony sygnał oko ma zielone,
mówi: bardzo proszę przejść na drugą stronę!
Refren:
Bądźmy uważni! Bądźmy ostrożni!
3. Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą:
Najpierw spójrzmy w lewo, potem spójrzmy
w prawo!
Jeśli nic nie jedzie, można iść bezpiecznie,
ten drogowy przepis trzeba znać koniecznie.