Język angielski

imagesZajęcia prowadzi ;mgr Maja Rudowicz-Gawlik

 

Język angielski – wrzesień (September)/ październik ( October)

Realizowana tematyka:

 • Zapoznanie się z nauczycielem
 • nabywanie umiejętności reakcji na polecenia/ doskonalenie umiejętności reagowania na polecenia
 • nazwy kolorów
 • liczebniki 1-12; nazywanie liczb/ utrwalanie nazw kolorów i liczebników 1-12
 • poznanie nazw uczuć i nastrojów
 • poznawanie nazw zabawek
 • poznanie nazwy aktualnej pory roku

Zwroty:

 • Hello! ( witaj)
 • Goodbye! ( do widzenia)
 • sit down (usiądź)
 • stand up (wstań)
 • stamp your feet (tupnijnogami)
 • clap your hands (klaśnij w ręce)
 • come here (podejdź)
 • open your eyes (otwórz oczy)
 • close your eyes (zamknij oczy)
 • please show me… ( proszę pokaż mi…)
 • my favourite colour ( mój ulubiony kolor)
 • What’s your name?My name’s… (Jak się nazywasz?)
 • Look! (Spójrz)
 • Listen! (Posłuchaj)
 • My Toys (Moje zabawki)
 • Autumn (jesień)

Kolory:

 • red (czerwony)
 • yellow (żółty)
 • pink (różowy)
 • green (zielony)
 • purple (fioletowy)
 • orange (pomarańczowy)
 • blue (niebieski)
 • black (czarny)

Liczebniki:

 • one (jeden)
 • two (dwa)
 • three (trzy)
 • four (cztery)
 • five (pięć)
 • six (sześć)
 • seven (siedem)
 • eight (osiem)
 • nine (dziewięć)
 • ten (dziesięć)
 • eleven (jedenaście)
 • twelve (dwanaście)

Zabawki:

 • car (samochód)
 • doll (lalka)
 • teddy (miś)

Uczucia i nastroje:

 • happy (szczęśliwy)
 • sad (smutny)

Piosenki :

„Hallo”

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you clap your hands?

Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?

Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?

Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?

 

„ Rainbow”

Red and yellow and pink and green,
Purple and orange and blue,
I cansing a rainbow,
Sing a rainbow,
Sing a rainbow too!

„ One potato, twopotatoes”

One potato
Twopotatoes
Three potatoes
Four!

Five potatoes
Sixpotatoes
Sevenpotatoes
More!

„ Autumn leaves are falling”

Autumn leaves are falling,
Falling to the ground.
Autumn leaves are falling:
Yellow, red, and brown.

Falling, falling, falling
To the ground.
Falling, falling:
Yellow, red, and brown.

Pick them up and gather
In a pretty bunch,
Autumn leaves are falling
In the parks they crunch.

Falling, falling, falling
To the ground.
Falling, falling:
Yellow, red, and brown.

„ SayGoodbye!”

It is time to say good-bye to all my friends.

It is time to say good-bye to all my friends.

It is time to say good-bye,

Give a smile and wink your eye.

It is time to say good-bye to all my friends.

Good-bye, friends!!

admin.Bogusia Woźniczka 4.10.2017r