Jak emocjonalnie przygotować dziecko do szkoły?


TO WARTO PRZECZYTAĆ...

JAK EMOCJONALNIE PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO SZKOŁY?
ROLA RODZICÓW:
Rodzice odgrywają bardzo istotna rolę w przygotowaniu dziecka, pod względem emocjonalnym do podjęcia nauki w szkole. Pedagodzy i psychologowie formułują szereg zaleceń i rad, które rodzice powinni wziąć pod uwagę, przygotowując dziecko do przejścia ze środowiska przedszkolnego do nowego dla dziecka środowiska szkolnego. Oto niektóre z nich: Koniecznie zapewnijcie dziecku poczucie bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego. Zapewnijcie, że je kochacie, doceniacie, akceptujecie. Łagodźcie lęk przed szkołą, wypełniając dziecku czas atrakcyjnymi zabawami, spacerami czy rozmowami. Wzmacniajcie dziecko, podnosząc poczucie wartości. Stosujcie wiele pochwał słownych, nagród, nie krytykujcie, pomagajcie w znajdowaniu sposobów rozwiązywania problemów, poprawiania błędów. Nie stawiajcie dziecku zbyt wygórowanych wymagań. Liczcie się z jego indywidualnymi możliwościami. Wzmacniajcie relacje z dzieckiem. Poświęcajcie mu dużo uwagi, czasu, pytajcie o jego potrzeby, w miarę możliwości spełniajcie jego pragnienia. Chrońcie dziecko przed budowaniem negatywnego obrazu szkoły. Nie straszcie szkołą, nauką, nauczycielem ani też własnymi przykrymi doświadczeniami. Budujcie wraz z dzieckiem pozytywny obraz szkoły. Zwiedźcie z dzieckiem szkołę przed rozpoczęciem w niej nauki, cieszcie się razem z nim z nowego tornistra, podręczników. Wspominajcie swoje pozytywne doświadczenia związane ze szkołą. Wsłuchajcie się w emocje dziecka. Obserwujcie je, pytajcie, co czuje i dlaczego, analizujcie jego zachowanie, zastanawiajcie się nad przyczynami smutku lub niepokoju. Pozwalajcie dziecku na wyrażanie emocji. Nie gniewajcie się, gdy dziecko np. płacze, waszym zdaniem bez powodu. Zapewnijcie dziecko, że wszystko będzie dobrze. Przedstawcie pozytywne aspekty chodzenia do szkoły, z optymizmem patrzcie w przyszłość, nie przenoście swojego lęku na dziecko.
ROLA PRZEDSZKOLA:
Nie tylko rodzina, również przedszkole stara się jak najlepiej przygotować dziecko do podjęcia obowiązków szkolnych. Gotowość szkolna dziecka zależy w dużym stopniu od jego indywidualnej dojrzałości, ale także wkładu pracy w naukę wypełniania obowiązków. Oprócz wiedzy i umiejętności, koniecznych do podjęcia obowiązków szkolnych, dziecko uczy się w przedszkolu funkcjonowania w grupie rówieśników, panowania nad emocjami, dłuższego skupiania uwagi nad zadaniem, przyjmowania zarówno sukcesów, jak i porażek, wiary we własne siły, samodzielności, pokonywania trudności. Każdemu dziecku staramy  się wskazać jego mocne i słabe strony oraz sposób radzenia sobie z własnymi słabościami, a zatem przygotowujemy  do podjęcia następnego szczebla edukacji.
Źródło: Program edukacji przedszkolnej :”Nasze przedszkole”, M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińskamgr Iwona Rzadkowska, mgr Bogusława Woźniczka