Program „Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości”

Program został opracowany w sposób prosty, dostosowany do możliwości oraz potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Skonstruowany jest z podziałem na dwie grupy wiekowe – dzieci młodsze (3,4-latki) i dzieci starsze (5-latki).

Głównym celem prezentowanego programu jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. Realizacja programu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze.  Mocny system wartości, w który chcemy dzieci wyposażyć może stać się narzędziem ich życiowych sukcesów, może również ochronić przed wieloma błędnymi wyborami i niewłaściwymi wpływami z zewnątrz.

Zajęcia edukacyjne dotyczące programu  Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości, będą  dotyczyły wartości :pokojowość, szacunek, uczciwość, sprawiedliwość, szczęście optymizm, humor, piękno, mądrość, solidarność, odpowiedzialność, miłość, przyjaźń.

Dzieci będą utrwalały  i systematyzowały kształtowane wartości, poznają pozytywne postawy i zachowania wywołane dzięki wdrażanym wartościom, aktywnie będą uczestniczyły  w inscenizacjach, zabawach dramowych wiążących się z wdrażaniem wartości.

Dzieci w praktycznych działaniach poznają swoją wrażliwość i poczucie odpowiedzialności za siebie i otoczenie.

Jeśli  zadbamy o zaspokojenie potrzeb psychicznych, umysłowych i moralnych dzieci, pomożemy im  w budowaniu wartości, i jednocześnie mamy szansę nauczyć je jak stać się wzorem właściwych postaw i zachowań. Budowanie systemu wartości to budowanie mocnego charakteru dziecka i utrwalanie dobrych nawyków. Wyuczone wartości stanowią podłoże do kształtowania się charakteru dziecka  i wpływają na jego przyszłe funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

„Nie chroń mnie przed konsekwencjami.                                                                                                                  Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych
i nieprzyjemnych.”

                                        Janusz Korczak