Program „Czytam, liczę, poznaję świat – wychowanie do czytelnictwa”

Opracowana została w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz główne kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016  przez doświadczonych praktyków edukacji przedszkolnej – dyrektora przedszkola Elżbietę Bukowiecką-Górny oraz dyrektora przedszkola Marlenę Drozdowską.

Program zawiera podstawy metodologiczne, które pomogą nauczycielom zrealizować wychowanie kształtujące nawyki czytelnicze przedszkolaków.

Realizacja programu wiąże się z kształtowaniem u dzieci nawyku czytania poprzez nabywanie umiejętności uważnego słuchania głośno czytanych książek, będących jednocześnie źródłem zdobywania wiedzy.

Głównym celem programu edukacji czytelniczej jest stałe rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci przedszkolnych, poprzez ukształtowanie gotowości do nauki czytania oraz utrwalanie potrzeby stałego kontaktu z książką. Umożliwiając dziecku stały kontakt z książką, mamy szansę kształtować jego emocjonalny stosunek do książki jako źródła przeżyć i wiedzy, budzimy ciekawość poznawczą, rozwijamy mowę dziecka, wprowadzamy w świat fantazji oraz kształtujemy emocjonalną więź z książkami.

Realizacja programu umożliwi rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz utrwali potrzebę stałego kontaktu z książką postrzeganą jako źródło wiedzy. W efekcie lepiej przygotujemy dzieci do dalszej edukacji szkolnej i wyposażymy w umiejętności niezbędne w ustawicznym kształceniu się.

Wychowując dziecko do czytelnictwa, kształtujemy  nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła”

Wisława Szymborska