Kadra 2017/2018 r

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018
Dyrektor: mgr Anna Piotrowska
Nauczyciele:
mgr Ewa Biskup-nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Berendt- nauczyciel stażysta
Anna Chrzanowska -Kuzyk
mgr Agnieszka Janik-nauczyciel mianowany

mgr Małgorzata Fabiś-nauczyciel dyplomowany
mgr Alina Kowalewicz-nauczyciel dyplomowany  religii
mgr Dorota Łysoń -nauczyciel dyplomowany,
mgr Elżbieta Molska-nauczyciel dyplomowany

mgr Maja Rudowicz -Gawlik-nauczyciel kontraktowy
mgr Iwona Rzadkowska- nauczyciel dyplomowany
mgr Bogusława Woźniczka- nauczyciel dyplomowany

Pracownicy administracji:

Wiesława Woźnicka
Małgorzata Figzał

Pracownicy obsługi:

Małgorzata Cielebąk
Izabela Cyran
Karina Gałka
Iwona Gubało

Monika Helwig
Marcela Orczyk
Sławomir Landa
Mieczysław Majer
Joanna Witkowicz

Pracownicy obsługi kuchni:

Danuta Kubisz ,Ewa Duda
Honorata Gładysz  ,  Agnieszka Grombik