Kadra

images (1)


Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

 

Dyrektor: mgr Anna Piotrowska
Nauczyciele:
mgr Ewa Biskup – nauczyciel dyplomowany
Anna Chrzanowska-Kuzyk – nauczyciel mianowany
mgr Małgorzata Fabiś – nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Janik – nauczyciel mianowany
mgr Alina Kowalewicz – nauczyciel dyplomowany  religii
mgr Monika Łyskawa – nauczyciel kontraktowy
mgr Dorota Łysoń – nauczyciel dyplomowany,
mgr Elżbieta Molska – nauczyciel dyplomowany, zastępca dyrektora
mgr Żaneta Miaskowska – nauczyciel stażysta
mgr Marcela Orczyk – nauczyciel stażysta
mgr Iwona Rzadkowska – nauczyciel dyplomowanyPracownicy administracji:
Wiesława Woźnicka
Małgorzata Figzał

Pracownicy obsługi:
Małgorzata Cielebąk
Izabela Cyran
Karina Gałka
Iwona Gubało
Danuta Kubisz
Sławomir Landa
Mieczysław Majer
Joanna Witkowicz
Iwona Ułan

Pracownicy obsługi kuchni:
Monika Helwig
Ewa Duda
Honorata Gładysz
Julianna Kondratyk