Kadra

images (1)


Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

 

Dyrektor: mgr Anna Piotrowska
Nauczyciele:
mgr Marta Berendt- nauczyciel kontraktowy
mgr Ewa Biskup – nauczyciel dyplomowany
Anna Chrzanowska-Kuzyk – nauczyciel mianowany
mgr Małgorzata Fabiś – nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Janik – nauczyciel dyplomowany
mgr Alina Kowalewicz – nauczyciel dyplomowany  religii
mgr Dorota Łysoń – nauczyciel dyplomowany,
mgr Elżbieta Molska – nauczyciel dyplomowany, zastępca dyrektora
mgr Marcela Orczyk – nauczyciel kontraktowy
mgr Iwona Rzadkowska – nauczyciel dyplomowany
 
Pracownicy administracji:
Wiesława Woźnicka
Małgorzata Figzał
 
Pracownicy obsługi:
Małgorzata Cielebąk
Izabela Cyran
Karina Gałka
Regina Grębska
Iwona Gubało
Danuta Kubisz
Sławomir Landa
Mieczysław Majer
 
Pracownicy obsługi kuchni:
Monika Helwig
Ewa Duda
Julianna Kondratyk
Magdalena Wątroba