Kadra 2013/2014

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2013/2014

Dyrektor: mgr Anna Piotrowska

Nauczyciele:
Małgorzata Berendt- nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Fabiś- nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Janik-nauczyciel kontraktowy

mgr Dorota Łysoń -nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Molska-nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Ołówek- nauczyciel kontraktowy

Krystyna Piluk-nauczyciel mianowany
mgr Iwona Rzadkowska- nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Salwach- nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Smolińska- nauczyciel kontraktowy
mgr Bogusława Woźniczka- nauczyciel dyplomowany

Pracownicy administracji:
Czesława Leszczak
Wiesława Woźnicka
Małgorzata Figzał

Pracownicy obsługi:
Sławomir Landa
Małgorzata Cielebąk
Izabela Cyran
Karina Gałka
Iwona Gubało
Marcela Hajek
Edyta Kulesza
Joanna Witkowicz

Pracownicy obsługi kuchni:
Danuta Kubisz
Ewa Duda
Honorata Gładysz
Marta Berendt

Dodaj komentarz