Kadra 2014/2015

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2014/2015

Dyrektor: mgr Anna Piotrowska

Nauczyciele:
mgr Ewa Biskup – nauczyciel dyplomowany
Małgorzata Berendt – nauczyciel dyplomowany
Anna Chrzanowska-Kuzyk
mgr Małgorzata Fabiś – nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Janik – nauczyciel kontraktowy
mgr Alina Kowalewicz – nauczyciel 
mgr Dorota Łysoń – nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Molska – nauczyciel dyplomowany
Krystyna Piluk – nauczyciel mianowany
mgr Iwona Rzadkowska – nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Salwach – nauczyciel dyplomowany
mgr Bogusława Woźniczka – nauczyciel dyplomowany

Pracownicy administracji:
Czesława Leszczak
Wiesława Woźnicka
Małgorzata Figzał

Pracownicy obsługi:
Sławomir Landa
Małgorzata Cielebąk
Izabela Cyran
Karina Gałka
Iwona Gubało
Marcela Hajek
Joanna Witkowicz

Pracownicy obsługi kuchni:
Danuta Kubisz
Ewa Duda
Honorata Gładysz
Marta Berendt

Dodaj komentarz