Kadra 2016/2017

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor: mgr Anna Piotrowska

Nauczyciele:
mgr Ewa Biskup – nauczyciel dyplomowany
Małgorzata Berendt – nauczyciel dyplomowany
Anna Chrzanowska-Kuzyk
mgr Agnieszka Janik – nauczyciel mianowany
mgr Małgorzata Fabiś – nauczyciel dyplomowany
mgr Alina Kowalewicz – nauczyciel dyplomowany  religii
mgr Dorota Łysoń – nauczyciel dyplomowany,
mgr Elżbieta Molska – nauczyciel dyplomowany
mgr Maja Rudowicz-Gawlik – nauczyciel stażysta
mgr Iwona Rzadkowska – nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Salwach – nauczyciel dyplomowany
mgr Bogusława Woźniczka – nauczyciel dyplomowany

Pracownicy administracji:
Wiesława Woźnicka
Małgorzata Figzał

Pracownicy obsługi:
Małgorzata Cielebąk
Izabela Cyran
Karina Gałka
Iwona Gubało
Marcela Orczyk
Sławomir Landa
Mieczysław Majer
Joanna Witkowicz

Pracownicy obsługi kuchni:
Danuta Kubisz
Ewa Duda
Honorata Gładysz
Marta Berendt