Lekcja w SP 6

Dnia 12.12.2019r. grupa „Myszki” udała się do SP-6 na lekcję polonistyczno- plastyczną nt. „św. Mikołaj”. Przedszkolaki miały okazję zwiedzić szkołę, brały udział w lekcji klasy III, wspólnie ze starszymi kolegami wykonywały pracę plastyczną, śpiewały kolędę. Mogły również zaobserwować jak przebiegają przerwy w szkole. Dziękujemy pani Joannie Michałowskiej oraz uczniom III klasy za zaproszenie oraz wspólną zabawę