O nas

Przedszkole Publiczne Nr 7 powstało w 1976 r.

Czynne od godziny 6.00 do 16.30, liczy 5 grup: 3-latki, 4-latki, 5-4-latki,5-6latki, 6-latki .
Rekrutacja odbywa się w marcu każdego roku.

Zatrudnionych jest 25 pracowników – 12 nauczycielek, 11 osób obsługi, 2 administracji.  Nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne o kierunku „wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane”.

Dzieci mają do dyspozycji duży ogród przedszkolny z bogatą infrastrukturą. Nasze Przedszkole mieści się w budynku jednokondygnacyjnym na dużym ogrodzonym terenie.

Przedszkole wyróżnia się estetycznym wnętrzem, funkcjonalnymi i kolorowymi salami zabaw. Do dyspozycji dzieci są bogato wyposażone sale z łazienkami.

Wychowawcy prowadzą zajęcia z dziećmi na wysokim poziomie, pracując metodami tradycyjnymi oraz nowatorskimi, mając do dyspozycji bogata bazę pomocy dydaktycznych. Stymulujemy indywidualny rozwój każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami.

Najważniejsza dla nas jest aktywność naszych wychowanków, rozwijanie mocnych stron każdego z nich, kształtowanie w dziecku szeroko pojętej samodzielności, która przejawia się nie tylko w samoobsłudze, ale i gotowości do podejmowania inicjatyw oraz umiejętności radzenia sobie z problemami.

Od wielu lat jesteśmy organizatorem Międzyprzedszkolnej Olimpiady Sportowej, w której licznie uczestniczą głogowskie przedszkola.Braliśmy również udział w nadaniu imienia Pola pierwszemu pomnikowi  ” Dziewczynka z gołębiami” z serii Dzieci w Głogowie.

Przedszkole Publiczne Nr 7:

 • zapewnia opiekę w godzinach od 6. 00 do 16. 30
 • jest placówką przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska
 • posiada kompetentną, wykwalifikowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną
 • zapewnia dzieciom korzystanie z nowoczesnych pomocy dydaktycznych rozwijających ich zainteresowania i zdolność
 • organizuje ciekawe wycieczki, spotkania- zapraszani goście min. przedstawiciele różnych zawodów obecnych w społeczności miejskiej (górnik, hutnik, lekarz, pielęgniarka, kolejarz, strażak , osoby z różnymi zainteresowaniami – hobby (wędkarz, myśliwy, zbieracze znaczków, kartek pocztowych, , media)
 • współpracuje różnymi instytucjami użyteczności publicznej(Komenda Powiatowa Policji, Biblioteka publiczna, szkoły podstawowe, zaprzyjaźnione przedszkola, Dom Dziennego Pobytu, szkoła muzyczna, muzeum, MOK, Sanepid)
 • zapewnia dzieciom udział w różnych imprezach wewnętrznych (święto Babci i Dziadka, św. Mamy i Taty – festyn rodzinny, jasełka, powitanie wiosny, obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia, obchody Dnia Kota, pasowanie na przedszkolaka, pożegnanie przedszkola przez grupę 5-latków, teatrzyki), zewnętrznych (MAŁY ART, spotkania w bibliotece – „Dzieciom dzieciom” z uczestnictwem dzieci niepełnosprawnych, Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa, festiwale – np.:  Piknik Europejski) oraz konkursach o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym
 • prowadzi zajęcia otwarte dla rodziców oraz akcje charytatywne
 • organizuje dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych dla dzieci potrzebujących wsparcia zapewnia pracę indywidualną oraz darmową opiekę logopedyczną
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe
 • owocna współpraca z rodzicami
 • smaczne domowe posiłki
 • miła i serdeczna atmosfera