Alugastrin 20 tabletek

7.64

Opis

Nazwa: Alugastrin
Postać: tabl.do rozgr.i żucia
Dawka: 0,34 g
Opakowanie: 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)
Skład:
Każda tabletka zawiera 340 mg dihydroksyglinowo-sodowego węglanu (Dihydroxyaluminii natrii carbonas).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:
Objawowo:

-w nadkwaśności soku żołądkowego;

-w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne);

-w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężka niewydolność nerek.

Działania niepożądane:
Działania niepożądane zostały podzielone zgodnie z częstością występowania. Konwencja MedDRA dotycząca częstości:

bardzo często (  1/10); często (  1/100 do  1/10); niezbyt często (  1/1 000 do  1/100); rzadko (  1/10 000 do  1/1 000); bardzo rzadko (  1/10 000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów według MedDRA

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

rzadko

(przy długotrwałym stosowaniu lub podawaniu dużych dawek, jako objaw ubytku fosforu)

ciągłe zaparcia utrata apetytu

niezwykła utrata masy ciała osłabienie mięśni

niezbyt często

białawe zabarwienie kału

Zaburzenia żołądka i jelit

często

kredowy posmak łagodne zaparcia skurcze żołądka

niezbyt często

nudności lub wymioty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

rzadko

(przy długotrwałym stosowaniu lub podawaniu dużych dawek, jako skutek utraty fosforanów)

osteomalacja i osteoporoza(bóle kości, puchnięcie nadgarstków lub kostek)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309

Interakcje:
Węglan dihydroksyglinowo-sodowy wpływa na wchłanianie z przewodu pokarmowego niektórych produktów leczniczych podawanych doustnie:

-w przypadku jednoczesnego stosowania antagonistów receptorów H 2 , Alugastrin należy przyjmować na 1/2 – 1 godziny przed podaniem tych produktów leczniczych lub po ich podaniu;

-może zmniejszać wchłanianie fenytoiny; należy ją przyjmować na 2 – 3 godziny przed lub po podaniu produktu leczniczego Alugastrin;

-może zmniejszać wchłanianie fluorochinolonów; Alugastrinnależy przyjmować nie wcześniej niż po 2 godzinach od podania produktów leczniczych z tej grupy;

-może zmniejszać wchłanianie i obniżać stężenie glikozydów naparstnicy w osoczu; należy zachować kilkugodzinną przerwę między ich przyjęciem, a przyjęciem produktu leczniczego Alugastrin;

-może znacznie zmniejszać wchłanianie ketokonazolu; Alugastrinnależy przyjmować nie wcześniej niż po 3 godzinach od podania ketokonazolu;

-w przypadku alkalizacji moczu wywołanej przez węglan dihydroksyglinowo-sodowy, może nastąpić zwiększenie wydalania salicylanów i tym samym obniżenie ich poziomu w surowicy.

U pacjentów przyjmujących salicylany jednocześnie z dużymi dawkami produktu leczniczego

Alugastrin, dawkowanie salicylanów należy odpowiednio skorygować;

-jednoczesne stosowanie sukralfatu z węglanem dihydroksyglinowo-sodowym może powodować zmniejszenie dolegliwości bólowych u pacjentów z wrzodem dwunastnicy. Mimo tego, jednoczesne podawanie nie jest zalecane, gdyż węglan dihydroksyglinowo-sodowy może zmniejszać wiązanie sukralfatu z błoną śluzową; Alugastrinnależy przyjmować na 1/2 godziny przed lub po przyjęciu sukralfatu. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, jednoczesne przyjmowanie tych produktów leczniczych może spowodować zatrucie glinem;

-może zmniejszać wchłanianie tetracyklin, gdyż tworzy z nimi nierozpuszczalne kompleksy; Alugastrinnależy przyjmować na 3-4 godziny przed lub po podaniu produktów leczniczych z grupy tetracyklin;

-jednoczesne stosowanie z produktem leczniczym Alugastrinpreparatów doustnych żelaza należy maksymalnie rozdzielić w czasie.

Dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: rozgryźć lub żuć 1 lub 2 tabletki w godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości.

Środki ostrożności:
Stosować ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do zaparć.

Podawanie produktu leczniczegodzieciom poniżej 6 lat musi być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem, określającym przyczynę dolegliwości.

Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek produktu leczniczego może doprowadzić do hipofosfatemii, gdyż glin zawarty w preparacie wiąże w jelicie cienkim fosforany, tworząc nierozpuszczalne związki. Lek zawiera 57 – 114 mg sodu na dawkę, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Jeśli po upływie 14 dni u dorosłych lub po upływie 7 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów:
Produkt leczniczy Alugastrinnie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie:
Może wystąpić biegunka, obrzęk stóp i podudzi.

Ciąża:
Podczas ciąży (zwłaszcza w I trymestrze) i karmienia piersią, lek może być stosowany jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności. Nie stosować długotrwale ani w dużych dawkach.

Zdrowie

matej
, bratysławska fitness
, sklep kdf
, rodzaje bialek
, rondo reńska wieś
, paczkomaty cena wysyłki
, lo rumia
, katowice ul. św. jana 10
, skyrim sos
, best pizza rybnik
, decathlon drążek
, odtłuszczone mleko w proszku
, creatina

na zaparcia w ciąży