Bisacodyl Vp 5Mg 30Tabl

5.79

Opis

Nazwa: Bisacodyl VP
Postać: tabl.dojelit.
Dawka: 5 mg
Opakowanie: 30 tabl.
Skład:
Jedna tabletka dojelitowa zawiera bisakodylu (Bisacodylum) 5 mg.

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna (55 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Działanie:
Jest to lek przeczyszczający i wiatropędny. Działa bezpośrednio na błonę śluzową jelita grubego, pobudzając czuciowe zakończenia splotów nerwowych w błonie śluzowej i warstwie podśluzówkowej. W następstwie przyspiesza i nasila perystaltykę jelita grubego. Zwiększa także wydzielanie wody i elektrolitów w okrężnicy, co powoduje rozluźnienie mas kałowych i ułatwia wypróżnienie.

Wskazania:
Zaparcia różnego pochodzenia (nawykowe i przewlekłe zaparcia u obłożnie chorych, nawykowe zaparcia w podeszłym wieku, zaparcia po zmianie diety, zaparcia w okresie pooperacyjnym i inne). Opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi (np. rektoskopią, cholecystografią, urografią, rentgenodiagnostyką jamy brzusznej, zdjęciami radiologicznymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa).

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zespół ostrego brzucha (między innymi niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego), choroba Leśniowskiego?Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, krwawienie z przewodu pokarmowego, ciężkie odwodnienie.

Działania niepożądane:
Zaburzenia żołądka i jelit: bóle brzucha i biegunka – częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego: bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktoidalnymi.

Interakcje:
Stosowanie produktu Bisacodyl VP jednocześnie z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy lub mlekiem zwiększa ryzyko wystąpienia podrażnienia błony śluzowej żołądka. Produkt należy przyjmować nie wcześniej, niż 1 godzinę po przyjęciu leku zobojętniającego sok żołądkowy lub wypiciu mleka.

Bisakodyl, szczególnie stosowany w dużych dawkach, może nasilać działanie glikozydów naparstnicy poprzez zaburzanie równowagi wodno-elektrolitowej.

Jednoczesne stosowanie z bisakodylem leków moczopędnych lub kortykosteroidów zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Jednak zaburzenia te obserwuje się głównie wówczas, gdy bisakodyl stosowany jest w dawkach większych niż zalecane.

Dawkowanie:
Dawkowanie

U dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem produktu nie należy stosować bez zalecenia lekarza.

Produktu nie należy stosować u dzieci poniżej 4 lat.

Krótkotrwałe leczenie zaparć:

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:

Doustnie, 5 mg do 10 mg (1 do 2 tabletek) 1 raz na dobę (zwykle na noc).

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat:

Doustnie, 5 mg (1 tabletkę) 1 raz na dobę (zwykle na noc).

Opróżnienie jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi:

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:

Doustnie, 10 mg (2 tabletki) rano oraz 10 mg (2 tabletki) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat:

Doustnie, 5 mg (1 tabletka) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.

Osoby w wieku podeszłym, pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

Nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Sposób podawania

Tabletki należy zażywać w całości (nie rozgryzać ani nie rozkruszać), obficie popijać wodą.

Dawkowanie (dorośli):
Doustnie, indywidualnie, zależnie od reakcji chorego. Zwykle podaje się 1 – 2 tabletki jednorazowo przed snem lub na 1/2godziny przed śniadaniem. W razie potrzeby dawkę zwiększa się do 15 mg. Przygotowanie do operacji lub badania rentgenowskiego jamy brzusznej – wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg lub badanie 2 – 4 tabletki.

Dawkowanie (dzieci):
Doustnie; – w wieku 2 – 7 lat 1 tabletkę dziennie; – w wieku 8 – 14 lat 1 – 2 tabletki dziennie. Tabletki obficie popijać wodą. Nie rozgryzać.

Środki ostrożności:
Należy unikać długotrwałego i systematycznego stosowania bisakodylu, ponieważ prowadzi to do nasilenia zaparcia i niemożności wypróżnienia bez zastosowania coraz silniejszych środków przeczyszczających oraz może powodować zaburzenia gospodarki wodno­elektrolitowej (w tym hipokaliemię). Jeśli stosowanie leków przeczyszczających konieczne jest codziennie, należy dążyć do ustalenia przyczyny zaparcia.

Nie stosować w bólach brzucha o nieznanej przyczynie, gdy występują nudności lub wymioty.

Odnotowano przypadki zawrotów głowy i (lub) omdlenia w trakcie defekacji u pacjentów przyjmujących leki przeczyszczające, jednak nie wiadomo, czy są one spowodowane parciem na stolec, czy też pojawiają się w wyniku odruchu naczyniowo-nerwowego wywołanego bólem związanym z zaparciem.

Bisacodyl VP jest produkowany w postaci tabletki dojelitowej, zapobiegającej drażniącemu działaniu leku na żołądek, dlatego też tabletka powinna być połknięta w całości bez uprzedniego rozkruszania lub rozgryzania.

U dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem, a także u pacjentów w każdym wieku, u których produkt jest stosowany w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi nie należy stosować produktu bez zalecenia lekarza.

Produkt zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, z niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Prowadzenie pojazdów:
Bisacodyl VP nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie:
U osób, które przedawkowały bisakodyl mogą wystąpić: biegunka, kurczowe bóle brzucha i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (głównie hipokalemia) z wszystkimi jej konsekwencjami (np. u pacjentów przyjmujących jednocześnie glikozydy naparstnicy dojść może do zwiększenia siły działania tych leków).

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

W celu zmniejszenia absorpcji leku należy sprowokować wymioty lub zastosować płukanie żołądka. Jako że brak jest specyficznej odtrutki, należy wdrożyć leczenie objawowe, przede wszystkim wyrównanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej oraz podawanie leków spazmolitycznych.

Ciąża:
Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu Bisacodyl VP nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Choć nie wiadomo, czy bisakodyl przenika do mleka kobiecego, nie zaleca się stosowania produktu przez karmiące matki.

Uwagi:
Lek stosuje się ostrożnie w czasie ciąży i podczas karmienia piersią oraz u dzieci (na zlecenie lekarza). Nie zaleca się długotrwale stosować leku w przypadku przewlekłego zaparcia. Nie podawać mleka i leków zobojętniających treść żołądkową w ciągu co najmniej 1 godziny od zażycia bisakodylu.

Zdrowie

piperine
, jakie witaminy dla kobiet
, nitrobolon energizer opinie
, baobab kraków
, witamina c 1000 do rozpuszczania
, dietetyczne ciasto
, hrome
, olimp lecytyna
, placek cholera
, ashwagandha żeń-szeń indyjski
, k2 fit 80
, kurczak curry z warzywami i ryżem
, ihs suplementy
, activlab thermo shape 2.0

yyyyy