Nolpaza Control 14 tabletek

4.88

Opis

Nolpaza Control to lek przeznaczony dla osób dorosłych, stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku. Cofanie się kwasu z żołądka do przełyku może prowadzić do pojawienia się stanu zapalnego, który może wywoływć ból. Może ono również powodować bolesne pieczenie w klatce piersiowej, sięgające aż do gardła oraz uczucie kwaśnego smaku w ustach. Nolpaza Control może usuwać dolegliwości związane z chorobą refluksową już po pierwszym dniu stosowania, jednak należy pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.

Wskazania
Krótkotrwałe lecznenie objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak:
zgaga,kwaśne odbijanie.
Skład
1 tabletka zawiera:
substancję czynną: pantoprazol 20mg (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego),substancje pomocnicze: w rdzeniu tabletki: mannitol, krospowidon (typ A), krospowidon (typ B), sodu węglan bezwodny, sorbitol, wapnia stearynian oraz w otoczce tabletki: hypromeloza, powidon (K25), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek, żółty (E 172), glikol propylenowy, makrogol 6000, talk oraz kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) zawierający: sodu laurylosiarczan, polisorbat 80.
Działanie
Lek zmniejsza ilość kwasu żołądkowego.

Dawkowanie
Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg.Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać i nie dzielić, obficie popijając wodą.
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku Nolpaza control po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Nolpaza control, lecz należy pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy nie ustąpią po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie. Nie należy przyjmować leku Nolpaza control przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania
Uczulenie na substancję czynną leku lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.Stosowanie przez pacjenta inhibitorów proteazy wirusa HIV, takich jak atazanawir, czy nelfinawir.Ze względu na brak danych dotyczących stosownania tego leku w grupie wiekowej poniżej 18 roku życia nie powinien być on stosowany przez dzieci i młodzież.Ciąża i okres karmienia piersią.
Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
Działania niepożądane
Należy natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym, jeśli wystąpi jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku i zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.
Ciężkie reakcje alergiczne (rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 leczonych pacjentów)):
reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, silne zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.
Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)):
wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka po ekspozycji na słońce.
Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana):
zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką.
Inne działania niepożądane obejmują:

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 leczonych pacjentów):
łagodne polipy żołądka.
Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 leczonych pacjentów):
ból głowy,zawroty głowy,biegunka, nudności, wymioty,wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów,zaparcia,suchość w jamie ustnej,ból i dyskomfort w obrębie brzucha,wysypka skórna lub pokrzywka,swędzenie skóry,osłabienie,wyczerpanie lub złe samopoczucie,zaburzenia snu,zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi,złamanie biodra, nadgarstka lub kręgosłupa.
Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 leczonych pacjentów):
zaburzenia lub całkowity brak odczuwania smaku,zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie,bóle stawów,bóle mięśni,zmiany masy ciała,podwyższona temperatura ciała,obrzęk kończyn,depresja,zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi),powiększenie piersi u mężczyzn,wysoka gorączka i nagłe zmniejszenie ilości krążących granulocytów – białych krwinek (stwierdzane w badaniach krwi).
Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów):
zaburzenia orientacji,zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną skłonność do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”),zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom,współistniejące, nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek, jak również płytek krwi (stwierdzane w badaniach krwi).
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
omamy,splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy),zmniejszenie stężenia sodu we krwi, obniżenie stężenia magnezu we krwi,zapalenie jelita grubego, powodujące uporczywą wodnistą biegunkę,wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.
Interakcje
Należy powiedzieć lekarzowi ub farmaceucie o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje, przyjmował ostatnio lub zamierza przyjmować w trakcie stosowania Nolpaza Control.Ze względu na hamujący wpływ na skuteczność działania innych leków. Z tego względu należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, tym bardziej jeżeli zawierają którąkolwiek z następujących substancji czynnych:inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak atazanawir, nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażeniaHIV) (nie wolno stosować leku Nolpaza control jednocześnie z inhibitorami proteazy wirusa HIV),ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych),warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom) (oże być konieczne dodatkowe badanie krwi),metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i chorób nowotworowych) w przypadku stosowania metotrekasatu lekarz może czasowo przerwać stosowanie leku Nolpaza control, ponieważ pantoprazol może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi.Nie należy stosować leku Nolpaza control wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak inne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol lub rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).Nolpaza control można stosować w razie konieczności z lekami zobojętniającymi (np. magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan, lub ich połączenia).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Nolpaza Control, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:leczy się z powodu zgagi lub niestrawności nieprzerwanie przez minimum 4 tygodnie,jest w wieku ponad 55 lat i codziennie przyjmuje leki na niestrawność wydawane bez recepty,jest w wieku ponad 55 lat i zauważył nowe niepokojące objawy lub dotychczasowe objawy choroby refluksowej zmieniły charakter,przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka,występują u niego problemy z wątrobą lub żółtaczkę,znajduje się pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób,będzie miał wykonane badanie endoskopowe lub test ureazowy,kiedykowiek wystąpiła u niego reakcja skórna w wyniku stosowania leków o podobnym działaniu do Nolpaza Controlplanowane jest u niego specyficzne badanie krwi (stężenie chromograniny A),przyjmuje inhibitory proteazy wirusa HIV jednocześnie z pantoprazolem, należy w takim przypadku poprosić lekarza o szczegółowe zalecenia,Bez konsultacji z lekarzem lek nie powinien byc przyjmowamny przez okres dłuższy niż 4 tygodnie. W przypadku gdy objawy choroby refluksowej utrzymują się dłużej niż przez 2 tygodnie, należy skonsultować się z lekarzem, który zdecyduje o konieczności długotrwałego przyjmowania leku.Długotrwałe przyjmowanie leku Nolpaza Control może wiązać się z dodatkowymi zagrożeniami, do których należą:Ograniczone wchłanianie i niedobór witaminy B12 w przypadku małego stężenia witaminy B12 w ogranizmie,złamanie kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa, zwłaszcza, jeżeli pacjent choruje już na osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy,zmniejszenie stężenia magnezu we krwi.Jeżeli po zastosowaniu leku pacjent zauważy u siebie następujące objawy, powinien natychmiast poinformować lekarza:niezamierzona utrata masy ciała,wymioty, szczególnie nawracające,krwawe wymioty, które wyglądem mogą przypominać ciemne fusy po kawie,krew w kale, kał czarny lub smolisty,problemy z połykaniem lub ból w trakcie przełykania,bladość i osłabienie,ból w klatce piersiowej,ból brzucha,ciężkie lub uporczywe biegunki,Wystąpienie u pacjenta wysypki skórnej, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych- może być konieczne natychmiastowe przerwanie stosowania leku Nolpaza Control. Należy wówczas powidzieć o wszystkich innych występujących działaniach niepożądanych.Zauważenie przez pacjenta złagodzenia objawów refluksu i zgagi już po pierwszym dniu stosowania leku Nolpaza Control nie oznacza, że jest to lek przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Pacjenci, którzy od pewnego czasu cierpią z powodu nawracającej zgagi lub objawów niestrawności, powinni przebywać pod regularną kontrolą lekarza.Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.Jeżeli pacjent po zażyciu tego leku odczuje zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, powinien zrezygnować z prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.Lek zawiera sorbitol, w związku z tym pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję, niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem.W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana, należy natychmiast poinformować o tym lekarza oraz w miarę możliwości pokazać mu ulotkę.W przypadku pominięcia dawki leku, nie należy uzupełniać jej podwójną dawką, a następną dawkę przyjąć kolejnego dnia o zwykłej porze.
Podmiot odpowiedzialny
KRKA, d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Zdrowie

sulechów zielona góra
, pizza krynica zdrój
, trec solid mass
, sklep olimp
, cena szkła
, płatki śniadaniowe bez cukru
, chrme
, trip com opinie
, arginina i cytrulina
, yerba mate próbki
, na co pomaga

yyyyy