SYMPHAR Sterylny hipertoniczny roztwór do inhalacji 6% (6% NaCl) 48 szt

5.00

Opis

Symphar NaCl 6% to sterylny hipertoniczny roztwór chlorku sodu 6% w ampułkach do inhalacji. Poprawia przemieszczanie się wydzielin w dolnych drogach oddechowych dzięki efektowi osmotycznemu, np. w przypadku mukowiscydozy, rozstrzenia oskrzeli, zapalenia oskrzelików.

Zastosowanie
Preparat do inhalacji, może być używany w pneumatycznych lub ultrasonicznych nebulizatorach.

Sposób użycia
Zalecaną dawką hipertonicznego 6% roztworu NaCl do inhalacji jest jedna ampułka jednorazowa od 2 do 4 razy dziennie.Odłamać ampułkę jednorazową i odkręcić jej górną część, aby otworzyć. Przelać zawartość ampułki do nebulizatora.Postępować zgodnie z instrukcją producenta nebulizatora dołączoną do urządzenia.
Składniki
Chlorek sodu, woda oczyszczona.

Ważne wskazówki
Do jednorazowego użycia.Wyłącznie do inhalacji.Nieprzeznaczone do iniekcji.Przed użyciem należy upewnić się, czy ampułka jednorazowa nie jest uszkodzona.Nie używać uszkodzonej ampułki jednorazowej.Postępować zgodnie z instrukcją producenta nebulizatora.W przypadku skłonności do występowania duszności lub nadwrażliwości nie należy stosować roztworu do inhalacji bez nadzoru lekarza.Nie łączyć z innymi lekami. Trzymać poza zasięgiem dzieci.Nie używać po terminie zdatności do użycia.Otwarta ampułka jednorazowa nie może być ponownie użyta.
Zawartość opakowania:
48 jednorazowych ampułek po 4ml.

Producent:
Laboratoire Unither
Espace Industriel Nord
151, Rue André Durouchez, CS 28028
80084 Amiens Cedex 2
Francja

Dystrybutor:
Symphar Sp. z o.o.
Ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa

Zdrowie

vit d3
, xylitol co to
, spotted skarżysko posty
, olimp dla kobiet
, l-carnitine 3000 extreme shot

yyyyy