Viprosal B Maść 50G

11.87

Opis

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przedzastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawszestosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

– Należy zachować tę ulotkę,aby wrazie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

– Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należyzwrócić się do farmaceuty.

– Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, wtym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należypowiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

– Jeśli nienastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

1. Coto jest lek Viprosal B i w jakim celu się go stosuje

Maść Viprosal Bjest stosowana zewnętrznie jako środek przeciwbólowy do uśmierzania bólówneuralgicznych i stawowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ViprosalB

Kiedy nie stosować leku Viprosal B

– jeśliu pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lubktórykolwiek z pozostałych składników leku Viprosal B,

– naskórę owrzodzoną lub dotkniętą innymi schorzeniami,

– jeślipacjent cierpi na zaburzenia krążenia mózgowego i wieńcowego,

– jeślipacjent ma skłonności do skurczów naczyń,

– wprzypadku ciężkiego uszkodzenia czynnościowego wątroby lub nerek

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosującViprosal B

Maści Viprosal B nie należy stosować na uszkodzoną powierzchnię skóry. Wcelu zapobieżenia silnym podrażnieniom należy chronić oczy i unikać kontaktu zi błoną śluzową. W celu uniknięcia objawów niepożądanych należy przedzastosowaniem leku określić wrażliwość skóry poprzez naniesienie małej ilościmaści na małą powierzchnię skóry.

Stosowanie leku Viprosal B z innymi lekami

Należy powiedziećlekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, którewydawane są bez recepty.

Nie przeprowadzanobadań dotyczących interakcji.

Ciąża i karmienie piersią

Przedzastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jestwystarczających danych dotyczących stosowania substancji czynnych leku ViprosalB u kobiet w ciąży. Z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowanialeku Viprosal B nie należy stosować w ciąży ani w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Maść Viprosal Bnie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach lekuViprosal B

Maść ViprosalB zawiera jako substancję pomocniczą alkohol cetostearylowy, który wykazujedziałanie biologiczne. Ze względu na jego zawartość lek może powodowaćmiejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jakstosować Viprosal B

Ten lek należyzawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceńlekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lubfarmaceuty.

W zależności odwielkości dotkniętego obszaru małą ilość maści Viprosal B (5 do 10 cm) stosujesię na bolesne miejsca i wmasowuje w skórę raz lub dwa razy dziennie, zależnieod intensywności bólu, aż do jego ustąpienia. Czas trwania leczenia zależy odnatury i ciężkości choroby.

W przypadkuodczucia, że maść działa zbyt silnie lub zbyt słabo, skonsultuj się z lekarzemlub farmaceutą.

4. Możliwedziałania niepożądane

Jak każdy lek, lekten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (mogą dotyczyć 1 osoby na 10)

Reakcje miejscowe:

• Zapalenie skóry

• Wysuszenie skóry

• Miejscowe złuszczenie skóry

• Rumień

• Świąd

• Wysypka rumieniowata

• Kruchość skóry (ryzyko uszkodzeńmechanicznych)

• Nadżerki

• Owrzodzenia

Nieznana(czestotliwość występowania nie może być określona na podstawie dostępnychdanych)

• Wprzypadku nadwrażliwości skóry na składniki maści, zastosowanie jej możespowodować swędzenie, obrzęk lub pokrzywkę. W takim przypadku zaleca sięzaprzestanie leczenia i zmycie maści ze skóry. Opisane powyżej objawy znikająpo zaprzestaniu leczenia.

Jeśli pojawi się którykolwiek z objawów niepożądanych, należy zwrócić siędo lekarza lub farmaceuty. Dotyczy to równie objawów niepożądanych niewymienionych w ulotce.

Zdrowie

chrom w diecie
, grabiszyńska 240
, kawa lavazza 250g cena
, trec booster
, kreatyna monohydrat trec

yyyyy