Rada Rodziców

W roku szkolnym 2020/2021 działa  Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 7  w składzie:

  1. Siniawa Sebastian- przewodniczący , tel. 607 201 255
  2. Olejko Anita – zastępca przewodniczącego
  3. Helwig Monika- skarbnik

Rada Rodziców uchwaliła składkę w kwocie 30,00 zł i postanowiła, że składkę wpłacają ( przelew) tylko rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola- od 1.09.2020r.  na konto SGB Bank SA nr konta: 92 8653 0004 0000 0093 2343 0001. Należy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy do której uczęszcza. w razie pytań proszę kontaktować się z przewodniczącym RR- Sebastian Siniawa